Pháp Luật Plus - TP VINH - các bài viết về TP VINH, tin tức TP VINH

TP VINH - các bài viết về TP VINH, tin tức TP VINH

Lão nông trở thành tỷ phú nhờ chăm cây

Không những kiếm bạc tỷ mỗi năm, ông còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus