TP VINH - các bài viết về TP VINH, tin tức TP VINH

Hai thanh niên tự chế pháo bán 150 ngàn/quả

Huy khai nhận tự lên mạng tìm mua các công cụ để phục vụ việc sản xuất pháo và bán kiếm lời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1