TP Nha Trang - các bài viết về TP Nha Trang, tin tức TP Nha Trang

Cầu hơn 50 năm tuổi ở Nha Trang sắp bị phá dỡ

Sau hơn 50 năm đưa vào khai thác, cầu Xóm Bóng ở trung tâm TP Nha Trang, hiện xuống cấp, cần tháo dỡ để xây mới vào cuối năm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1