tp huế - các bài viết về tp huế, tin tức tp huế

Những người truyền cảm hứng bảo vệ sông Hương

Có một nhóm phụ nữ âm thầm ngày qua ngày nhặt rác, thu gom tất cả bao bì nilon, giấy vàng mã, vỏ nhựa… trên sông Hương

Theo dõi Pháp Luật Plus