Pháp Luật Plus - tp huế - các bài viết về tp huế, tin tức tp huế

tp huế - các bài viết về tp huế, tin tức tp huế

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt trong một ngày

Ngày 31/8, Bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt (01 ghép tim và 01 ghép gan) từ một người cho chết não tại Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus