Pháp Luật Plus - TP Hồ CHí Minh - các bài viết về TP Hồ CHí Minh, tin tức TP Hồ CHí Minh

TP Hồ CHí Minh - các bài viết về TP Hồ CHí Minh, tin tức TP Hồ CHí Minh

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM có tân Chỉ huy trưởng và tân Chính ủy

Cụ thể, Đại tá Trần Thanh Đức được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng; Đại tá Vũ Quốc Ân giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1