TP Hà Tĩnh - các bài viết về TP Hà Tĩnh, tin tức TP Hà Tĩnh

Tiểu thương Hà Tĩnh chết lặng nhìn hàng hóa thành rác sau trận lũ lịch sử

Hàng chục năm qua đây là trận lũ lịch sử nhất, tất cả đã thành rác cả rồi, chẳng còn gì đâu…

Theo dõi Pháp Luật Plus