TP Cẩm Phả triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng - các bài viết về TP Cẩm Phả triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, tin tức TP Cẩm Phả triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng

Quảng Ninh: TP Cẩm Phả triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sáng ngày 25/6, trước diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.....

Theo dõi Pháp Luật Plus

1