Pháp Luật Plus - Toyota Land Cuiser - các bài viết về Toyota Land Cuiser, tin tức Toyota Land Cuiser

Toyota Land Cuiser - các bài viết về Toyota Land Cuiser, tin tức Toyota Land Cuiser

Xế hộp Toyota Land Cruiser của UBND tỉnh Nghệ An, ba lần đấu giá vẫn chẳng ai mua

Hiện vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào đến đăng ký mua hai chiếc xế hộp Toyota Land Cuiser mà UBND tỉnh Nghệ An đưa ra đấu giá.

Theo dõi Pháp Luật Plus