tốt nghiệp THPt 2021 - các bài viết về tốt nghiệp THPt 2021, tin tức tốt nghiệp THPt 2021

Làm gì khi không đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 tại Đại học Quốc gia Hà Nội?

Không đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 tại Đại học Quốc gia Hà Nội với lý do quá đông, vậy thí sinh phải làm gì?

Theo dõi Pháp Luật Plus