tốt nghiệp - các bài viết về tốt nghiệp, tin tức tốt nghiệp

Đà Nẵng: Có 174 bài thi đạt điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Trong 147 bài thi đạt điểm 10 tại TP Đà Nẵng, môn Giáo dục Công dân có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 114 bài.

Theo dõi Pháp Luật Plus