tốt đẹp - các bài viết về tốt đẹp, tin tức tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 17-18/8/2020, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus