tổng vốn - các bài viết về tổng vốn, tin tức tổng vốn

Hòa Bình phê duyệt chủ trương đầu tư cho 37 dự án

36 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 11.155 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn 0,4 triệu USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1