Tổng thu ngân sách nhà nước ước vượt 39 - các bài viết về Tổng thu ngân sách nhà nước ước vượt 39, tin tức Tổng thu ngân sách nhà nước ước vượt 39

Tổng thu ngân sách nhà nước ước vượt 39,2 nghìn tỷ đồng

Về tình hình thu NSNN, theo báo cáo của Chính phủ, tổng thu NSNN cả năm ước vượt 3% (39,2 nghìn tỷ đồng) so với dự toán.

Theo dõi Pháp Luật Plus