Pháp Luật Plus - tổng thư ký - các bài viết về tổng thư ký, tin tức tổng thư ký

tổng thư ký - các bài viết về tổng thư ký, tin tức tổng thư ký

Hoãn phiên họp 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ tình hình thực tế chuẩn bị, tài liệu và các hồ sơ liên quan, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định hoãn phiên họp 43.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1