Pháp Luật Plus - Tổng thống - các bài viết về Tổng thống, tin tức Tổng thống

Tổng thống - các bài viết về Tổng thống, tin tức Tổng thống

Ông Trump sẽ ký dự luật về Hong Kong được Quốc hội Mỹ thông qua?

Tổng thống Trump sẽ có 10 ngày, cả Chủ Nhật để ký ban hành thành luật các dự luật về vấn đề Hong Kong mà Quốc hội Mỹ đã thông qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus