Pháp Luật Plus - Tổng thống Putin - các bài viết về Tổng thống Putin, tin tức Tổng thống Putin

Tổng thống Putin - các bài viết về Tổng thống Putin, tin tức Tổng thống Putin

EU đổ lỗi Liên Xô gây Thế chiến: Ông Putin nói thẳng

Tổng thống Putin lên án mạnh mẽ Nghị viện châu Âu vì gọi Hiệp ước bất tương xâm là thỏa thuận bí mật Đức Quốc xã-Liên Xô gây nên Thế Chiến II.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết