Tổng thống Putin - các bài viết về Tổng thống Putin, tin tức Tổng thống Putin

Vì sao Tổng thống Putin không mang hàm tướng?

Tổng thống Vladimir Putin xứng đáng được phong hàm cấp tướng, nhưng lúc này đây không phải là ưu tiên hàng đầu của ông Putin.

Theo dõi Pháp Luật Plus