tổng thống Mỹ - các bài viết về tổng thống Mỹ, tin tức tổng thống Mỹ

Mục đích thực sự của cuộc luận tội: Chặn đứng cơ hội Trump tái tranh cử tổng thống

Việc đảng Dân chủ tiến hành luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai vừa qua ngăn ông ra tái tranh cử tổng thống.

Theo dõi Pháp Luật Plus