tổng thống Mỹ gặp Thủ tưởng Nhật Bản ở Washington - các bài viết về tổng thống Mỹ gặp Thủ tưởng Nhật Bản ở Washington, tin tức tổng thống Mỹ gặp Thủ tưởng Nhật Bản ở Washington

Đồng minh thêm đặc biệt

Thời buổi dịch bệnh Covid-19 mà vẫn tiến hành gặp gỡ cấp cao trực tiếp thì sự kiện ấy phải có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bên tham gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus