Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Việt Nam - các bài viết về Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Việt Nam, tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Việt Nam

Bản tin Quốc tế Plus số 42: Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Những thông tin quốc tế quan trọng diễn ra trong tuần sẽ được chuyển đến trong bản tin sau đây.

Theo dõi Pháp Luật Plus