tổng kết - các bài viết về tổng kết, tin tức tổng kết

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tổng kết giao ước thi đua năm 2020

Trong năm 2020 Cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực góp phần vào kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus