tổng kết - các bài viết về tổng kết, tin tức tổng kết

Tổng kết Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời tại thư viện, bảo tàng

Hội nghị có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ...

Theo dõi Pháp Luật Plus