Pháp Luật Plus - tổng kết năm học - các bài viết về tổng kết năm học, tin tức tổng kết năm học

tổng kết năm học - các bài viết về tổng kết năm học, tin tức tổng kết năm học

Hạn chế trong giáo dục chính là sự thiếu tranh luận

Ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra hạn chế trong giáo dục chính là văn hóa nghe lời, thiếu tranh luận. Học trò mà chất vấn thầy cô, bị xem là…thiếu lễ phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus