tổng cục thủy sản - các bài viết về tổng cục thủy sản, tin tức tổng cục thủy sản

Tổng Cục Thuỷ sản xử phạt 5 cơ sở sản xuất ương dưỡng thuỷ sản 

Cơ quan chức năng phát hiện 5 cơ sở ở Ninh Thuận đã vi phạm về điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản theo quy định của Luật Thuỷ sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus