Tổng cục Thống kê - các bài viết về Tổng cục Thống kê, tin tức Tổng cục Thống kê

Vượt qua khó khăn, xuất, nhập khẩu năm 2021 về đích với con số kỷ lục

Vượt qua khó khăn bởi dịch Covid-19, năm 2021 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm về đích với con số kỷ lục 668,54 tỷ USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1