Pháp Luật Plus - Tổng cục Thống kê - các bài viết về Tổng cục Thống kê, tin tức Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê - các bài viết về Tổng cục Thống kê, tin tức Tổng cục Thống kê

Một số nguyên nhân làm tăng, giảm CPI trong 5 tháng đầu năm 2022

Giá xăng dầu tăng, giá các mặt hàng thực phẩm giảm... là một trong những nguyên nhân làm tăng giảm CPI trong 5 tháng đầu năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1