Tổng cục Hải quan - các bài viết về Tổng cục Hải quan, tin tức Tổng cục Hải quan

Việt Nam mỗi tháng nhập khẩu khoảng 9.000 ôtô con

Sau 8 tháng 2021, khoảng hơn 72.200 xe con nhập vào Việt Nam, tăng 82% về lượng so với cùng kỳ 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1