Pháp Luật Plus - Tổng Cục đường bộ Việt Nam - các bài viết về Tổng Cục đường bộ Việt Nam, tin tức Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Tổng Cục đường bộ Việt Nam - các bài viết về Tổng Cục đường bộ Việt Nam, tin tức Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chống gian lận trong sát hạch lái xe

Tổng cục Đường bộ vừa có văn bản gửi Sở GTVT các địa phương yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp, đổi giấy phép lái xe.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1