Pháp Luật Plus - tổng cục đường bộ - các bài viết về tổng cục đường bộ, tin tức tổng cục đường bộ

tổng cục đường bộ - các bài viết về tổng cục đường bộ, tin tức tổng cục đường bộ

Tổng Cục đường bộ yêu cầu VEC rút quyết định cấm 2 ô tô

Tổng Cục đường Bộ đã yêu cầu VEC báo cáo sự việc, nếu đơn vị này ra quyết định từ chối phục vụ sẽ yêu cầu rút lại văn bản trái luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus