Pháp Luật Plus - Tổng cục Di lịch - các bài viết về Tổng cục Di lịch, tin tức Tổng cục Di lịch

Tổng cục Di lịch - các bài viết về Tổng cục Di lịch, tin tức Tổng cục Di lịch

Bức tranh kém sắc của Du lịch Việt Nam năm 2015

Tổng cục Du lịch vừa bầu chọn những sự kiện, hoạt động tiêu biểu năm 2015, nhưng 17 đề cử đưa ra như "bức tranh kém sắc" của du lịch Việt.

Theo dõi Pháp Luật Plus