tổng công ty Tín Nghĩa - các bài viết về tổng công ty Tín Nghĩa, tin tức tổng công ty Tín Nghĩa

Nhiều lần tỉnh Đồng Nai trễ hẹn báo cáo Thủ tướng, quyền lợi người dân có bị bỏ ngỏ?

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản "nhắc" UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại khiếu nại của bà Oanh trước ngày 1/9.

Theo dõi Pháp Luật Plus