Tổng công ty Thương mại Hà Nội - các bài viết về Tổng công ty Thương mại Hà Nội, tin tức Tổng công ty Thương mại Hà Nội

BRGMart tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu tại chương trình “Siêu thị 0 đồng”

Sáng 26/7, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1