Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - các bài viết về Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, tin tức Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Hệ số vay nợ tăng mạnh, Kinh Bắc tiếp tục huy động thêm 1.000 tỷ qua trái phiếu

Tính từ đầu đến nay, doanh nghiệp đã phát hành hơn 3.400 tỷ đồng trái phiếu, đáo hạn năm 2023.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1