Pháp Luật Plus - Tổng công ty Hàng hải VN - các bài viết về Tổng công ty Hàng hải VN, tin tức Tổng công ty Hàng hải VN

Tổng công ty Hàng hải VN - các bài viết về Tổng công ty Hàng hải VN, tin tức Tổng công ty Hàng hải VN

Đón cơ hội khi 3 cảng Việt Nam lọt Top 50 thế giới

Việc lọt vào bảng xếp hạng cao sẽ giúp cảng biển Việt Nam có vị thế và thu hút sự quan tâm của các hãng tàu lớn nhiều hơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1