Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP - các bài viết về Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, tin tức Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

Vướng quy định, hơn 44 triệu cổ phiếu Vocarimex tiếp tục bị hủy đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vocarimex vào ngày 07/01/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1