Pháp Luật Plus - tông chết người đàn ông đi trên cầu - các bài viết về tông chết người đàn ông đi trên cầu, tin tức tông chết người đàn ông đi trên cầu

tông chết người đàn ông đi trên cầu - các bài viết về tông chết người đàn ông đi trên cầu, tin tức tông chết người đàn ông đi trên cầu

Huế: Xe cấp cứu đi làm công vụ, tông chết người trên cầu

Người đàn ông đang đi trên cầu bất ngờ bị một xe cấp cứu tông mạnh khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1