Pháp Luật Plus - Tổng bí thư - các bài viết về Tổng bí thư, tin tức Tổng bí thư

Tổng bí thư - các bài viết về Tổng bí thư, tin tức Tổng bí thư

Tổng Bí thư: Cán bộ Ban Chỉ đạo vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa!

"Cán bộ vào Ban Chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào tôi xử trước..."

Theo dõi Pháp Luật Plus

1