tổng bí thư nguyễn phú trọng - các bài viết về tổng bí thư nguyễn phú trọng, tin tức tổng bí thư nguyễn phú trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia...

Theo dõi Pháp Luật Plus