Pháp Luật Plus - tổng bí thư nguyễn phú trọng - các bài viết về tổng bí thư nguyễn phú trọng, tin tức tổng bí thư nguyễn phú trọng

tổng bí thư nguyễn phú trọng - các bài viết về tổng bí thư nguyễn phú trọng, tin tức tổng bí thư nguyễn phú trọng

Quy định chống chạy chức, quyền: Phát huy vai trò giám sát của cán bộ, nhân dân

Quy định 205 vừa được Bộ Chính trị thông qua được đánh giá là một “tuyên ngôn” về công tác cán bộ trong thời kỳ mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus