Pháp Luật Plus - Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước - các bài viết về Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, tin tức Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước - các bài viết về Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước, tin tức Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Lần đầu tiên Quốc hội xem xét bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là lần đầu tiên TBT Ban chấp hành TƯ Đảng được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết