Pháp Luật Plus - tồn tại - các bài viết về tồn tại, tin tức tồn tại

tồn tại - các bài viết về tồn tại, tin tức tồn tại

Đại học lấy điểm sàn thấp: Vì tồn tại hay vì sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực?

Thí sinh chỉ cần đạt trên 3 điểm/môn có thể đỗ đại học. Vậy, các trường đào tạo vì mục tiêu tồn tại hay vì sứ mạng đào tạo?

Theo dõi Pháp Luật Plus