Pháp Luật Plus - tôn giáo - các bài viết về tôn giáo, tin tức tôn giáo

tôn giáo - các bài viết về tôn giáo, tin tức tôn giáo

“Mất bò” vẫn không lo “làm chuồng”

Ở nước Mỹ trong những ngày vừa qua liên tiếp xảy ra 2 vụ xả súng thảm sát khiến cho cả đất nước rúng động.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tiền lệ

Tiền lệ

0
Ở Pakistan, từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước quy định pháp luật cấm mọi hình thức báng bổ những gì được coi là linh thiêng trong tôn giáo.