Tóm Tắt - các bài viết về Tóm Tắt, tin tức Tóm Tắt

Tiểu sử và những dấu ấn Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Từ ngày 2/4/2016, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị chính thức trở thành Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus