tôm hùm - các bài viết về tôm hùm, tin tức tôm hùm

“Giải cứu tôm hùm Phú Yên” giá 200.000 đồng/ký

Theo cơ quan chức năng tại địa phương này, tin đồn "giải cứu tôm hùm Phú Yên", giá tôm hùm 200.000 đồng/kg trên là hoàn toàn không chính xác.

Theo dõi Pháp Luật Plus