tối thiểu - các bài viết về tối thiểu, tin tức tối thiểu

Mức lương khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 là bao nhiêu?

Theo biên bản giám định y khoa ngày 13/7/2020, ông bị suy giảm khả năng lao động 66%, đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1