Pháp Luật Plus - toàn quân - các bài viết về toàn quân, tin tức toàn quân

toàn quân - các bài viết về toàn quân, tin tức toàn quân

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thông điệp nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus