Pháp Luật Plus - toàn đảng - các bài viết về toàn đảng, tin tức toàn đảng

toàn đảng - các bài viết về toàn đảng, tin tức toàn đảng

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Hành trình vươn tới những ước mơ

Quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết xây dựng Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Theo dõi Pháp Luật Plus