Pháp Luật Plus - Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX.Đồng chí Y Biêr Niê phó bí thư tỉnh Ủy - các bài viết về Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX.Đồng chí Y Biêr Niê phó bí thư tỉnh Ủy, tin tức Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX.Đồng chí Y Biêr Niê phó bí thư tỉnh Ủy

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX.Đồng chí Y Biêr Niê phó bí thư tỉnh Ủy - các bài viết về Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX.Đồng chí Y Biêr Niê phó bí thư tỉnh Ủy, tin tức Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX.Đồng chí Y Biêr Niê phó bí thư tỉnh Ủy

Đắk Lắk: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận

Sáng 11/7/2017, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc kỳ họp thứ 4, chương trình kỳ họp được diễn ra từ ngày 11 đến 13/7/2017.

Theo dõi Pháp Luật Plus