tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - các bài viết về tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tin tức tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Lực lượng Mũ nồi xanh tiếp tục tỏa sáng hình ảnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’

Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Mũ nồi xanh của chúng ta sẽ tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng bạn bè quốc tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1