toa an - các bài viết về toa an, tin tức toa an

Chồng cũ cho thuốc chuột vào nồi xáo gà của vợ

Vẫn sống chung một nhà. Khi biết vợ cũ bán đất, Sáng xin tiền nhưng không được nên bỏ thuốc chuột vào nồi xáo gà để đầu độc vợ cũ.

Theo dõi Pháp Luật Plus