tòa án nhân dân - các bài viết về tòa án nhân dân, tin tức tòa án nhân dân

11 loại giấy tờ xác định việc sử dụng đất ổn định

Trong các điều kiện để được cấp Giấy CNQSDĐ thì điều kiện tiên quyết là hộ gia đình, cá nhân phải đang sử dụng đất ổn định.

Theo dõi Pháp Luật Plus