Pháp Luật Plus - tòa án nhân dân - các bài viết về tòa án nhân dân, tin tức tòa án nhân dân

tòa án nhân dân - các bài viết về tòa án nhân dân, tin tức tòa án nhân dân

Vĩnh Phúc: Toà án huyện Tam Dương vắng như “chùa Bà Đanh” trong ngày đầu tuần?

Chiều ngày 5/8, dù là ngày làm việc đầu tuần nhưng hầu hết các phòng làm việc tại Toà án nhân dân huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đều khoá cửa.

Theo dõi Pháp Luật Plus