Pháp Luật Plus - tổ công tác - các bài viết về tổ công tác, tin tức tổ công tác

tổ công tác - các bài viết về tổ công tác, tin tức tổ công tác

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng làm việc với tỉnh Bắc Kạn

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du khẳng định, không có chuyện chạy chọt trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus