Pháp Luật Plus - Tổ Công Tác Của Thủ Tướng - các bài viết về Tổ Công Tác Của Thủ Tướng, tin tức Tổ Công Tác Của Thủ Tướng

Tổ Công Tác Của Thủ Tướng - các bài viết về Tổ Công Tác Của Thủ Tướng, tin tức Tổ Công Tác Của Thủ Tướng

“Lực lượng đặc nhiệm” - Tổ công tác của Thủ tướng

Thông qua Tổ công tác, nhiều vấn đề tồn tại, bất cập chậm xử lý, đã được chỉ ra và được các bộ, cơ quan khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus