Tổ Công Tác Của Thủ Tướng - các bài viết về Tổ Công Tác Của Thủ Tướng, tin tức Tổ Công Tác Của Thủ Tướng

Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ nếu được Chính phủ giao

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hoàng Anh tại cuộc họp giữa Tổ công tác của Thủ tướng với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 20/2.

Theo dõi Pháp Luật Plus