Tổ chức Thương mại Thế giới - các bài viết về Tổ chức Thương mại Thế giới, tin tức Tổ chức Thương mại Thế giới

Người mới cho thời mới

Sau nhiều tháng trống vắng nhân sự ở cương vị người đứng đầu, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã có được Tổng Giám đốc mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus