tổ chức - các bài viết về tổ chức, tin tức tổ chức

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1