Pháp Luật Plus - tổ chức - các bài viết về tổ chức, tin tức tổ chức

tổ chức - các bài viết về tổ chức, tin tức tổ chức

Gặp mặt nhân chứng lịch sử “Phi công Mỹ ở Việt Nam”

Sự kiện nhằm kỷ niệm 24 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và 75 năm lịch sử quan hệ Việt - Mỹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus